جمعه، آبان ۲۹، ۱۳۸۸

عروساز مجموعه عروسها
* پ .ن : تصویر سازی برای ماهنامه همشهری داستان

یکشنبه، آبان ۲۴، ۱۳۸۸

قورباغه
فکر کردی آدمی ! نه تو یک قورباغه هستی که ماسک آدم زدی ... همین

یکشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۸

نمایشگاه


نمایشگاه تصویر سازی
گربه ای در من خوابیده
نسیم خواجوی
16 تا 21 آبان ماه 1388
شنبه تا پنجشنبه
افتتاحیه 16 آبان ماه 1388 ساعت 17 الی 30: 20
ساعت بازدید همه روزه 10 الی 20
پنجشنبه 14 الی 20
خانه هنرمندان ایران
باغ هنر- نگارخانه میر میران
خیابان طالقانی – بعد از خیابان ایرانشهر
خیابان موسوی شمالی