چهارشنبه، مهر ۲۱، ۱۳۸۹

وجه پنهان

پنجمین نمایشگاه تصویرسازی گروه دنیای عجیب
با موضوع : وجهه پنهان
نسیم خواجوی - لیدا معتمد -گلناز والا معتمد-عاطفه شفیعی راد-پرستو حقی
مرجان مظاهری پور-مهشید راقمی -عاطفه ملکی جو-پگاه کاظمی- منصوره محمدی
خانه هنرمندان - گالری ممیز
افتتاحیه جمعه ۲۳ مهرماه ۱۳۸۹ ساعت ۱۷ الی ۲۰.30
بازدید همه روزه از ساعت ۱۰ الی ۲۰ به جز روزهای جمعه
پنجشنبه ۱۴ الی20
خانه هنرمندان روزهای شنبه تعطیل می باشد
آدرس :خیابان طالقانی ( بعداز خیابان ایرانشهر ) - خیابان موسوی شمالی - باغ هنر - خانه ی هنرمندان ایران